Planet Siol.net

Je vodilni slovenski konvergenčni medij.

Je 2. najbolj obiskano spletno mesto v Sloveniji (po meritvah MOSS).

Dosegljiv je na petih zaslonih: klasičnem spletnem, mobilnem, televizijskem, tabličnem in zunanjih digitalnih zaslonih.

Je vodilni slovenski medij na mobilnem segmentu in zunanjih digitalnih zaslonih.

 

 

Naša vodila pri ustvarjanju medija Planet Siol.net: 

Z našim medijem vstopamo in bomo vstopali v največ slovenskih domov s spletno povezavo.

Slovenski medijski prostor soustvarjamo s kakovostnim in verodostojnim medijem.

Poudarjamo multimedijsko (video, foto, animacije) in interaktivno vsebino ter neposredno vključenost v družabna omrežja.

Delujemo družbeno odgovorno in po novinarskih etičnih standardih.

  

www.siol.net

Certifikat MOSS

Certifikat MOSS - en