Splošni pogoji produktov in storitev TSmedia

OBJAVA NAROČNIŠKIH PODATKOV V TIS IN 1188

Pravilnik o objavi podatkov telefonskih naročnikov v TIS in 1188