O podjetju

Družbo TSmedia odlikujejo dolgoletne izkušnje na področju razvoja digitalnih vsebin in storitev ter upravljanja medijev in informacijskih točk.

TSmedia soustvarja slovenski medijski prostor z vodilnim digitalnim medijem Planet Siol.net in predstavlja osrednji slovenski center informacij z vstopno točko v slovenski splet, najdi.si, Telefonskim imenikom Slovenije, kontaktnima centroma 1188 in 1977 ter poslovnim imenikom bizi.si. Po meritvah MOSS-a imajo spletne strani družbe TSmedia največji skupni spletni doseg v državi, saj dosegajo več kot dve tretjini vseh spletnih uporabnikov.

TSmedia je v stoodstotni lasti Telekoma Slovenije in je 49-odstotni lastnik družbe Antenna TV SL, ki upravlja komercialno televizijo Planet TV. Podjetje zaposluje 180 sodelavcev, redno zaposlenih in honorarnih.

 

Soustvarjamo slovenski medijski prostor.

Prvi slovenski spletni portal siol.net smo razvili v vodilni slovenski digitalni medij Planet Siol.net, ki je dosegljiv kar na petih zaslonih: spletnem, mobilnem, televizijskem, tabličnem in zunanjem. Planet Siol.net je dostopen tudi na družabnih omrežjih Facebook in Twitter. Trenutno je Planet Siol.net drugo najbolj obiskano spletno mesto v Sloveniji (vir: MOSS) in je vodilni medij na mobilnem in zunajdomnem segmentu.

 

Zagotavljamo informiranje.

Uporabnikom ponujamo nepogrešljive vire informacij, ki so dosegljive na vsakem koraku in v vsakem trenutku. Informacije o telefonskih številkah posredujemo po telefonu, prek kontaktnega centra 1188, na voljo pa so tudi v Telefonskem imeniku Slovenije, ki izhaja v knjižni obliki, na DVD-ju in v spletni izdaji.

Na telefonski številki 1977 uporabnikom posredujemo najrazličnejše informacije, ki jih potrebujejo (odpiralni časi, vremenska napoved, športni rezultati, itd.), opravimo rezervacijo vstopnic za prireditve in dogodke ter posredujemo informacije o možnosti domske asistence. Na željo uporabnika lahko naši informatorji v čim krajšem času pomagajo poiskati zanesljivega mojstra za vsa popravila v domu in njegovi okolici.

Informacije poslovnega značaja so zbrane na najbolj obiskanem poslovnem imeniku v Sloveniji, bizi.si, ki je namenjen iskanju kontaktnih, poslovnih, bonitetnih in finančnih informacij za več kot 180.000 slovenskih podjetij in samostojnih podjetnikov.

Najbolj celovito pa so informacije zbrane na vstopni točki v slovenski splet, najdi.si, ki je že dolga leta veliko več kot samo lokalni spletni iskalnik. Najdi.si, poleg iskanja po slovenskem spletu, ponuja zbir novic iz več kot sto različnih virov, slovar za prevode v pet svetovnih jezikov, interaktivni zemljevid, zbir aktualnih dogodkov, slastnih receptov in spletnih iger ter je bogat vir iskanja podjetij in izdelkov. Obiskovalcem je dostopen na spletu, mobilnem telefonu in tablicah.

 


 • Naslov: TSmedia, d.o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • Zakoniti zastopnik: mag. Tomaž Pernovšek
 • Vpis v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna št. pri sodišču 1/43385/00
 • Višina osnovnega kapitala: 4.763.080,56 EUR
 • Matična številka: 2169576000
 • Davčna številka: SI11466057
 • TRR št.: IBAN SI56 0510 0801 2117 523 odprt pri Abanki Vipa d.d.
 • Telefonska številka: + 386 (0)1 473 00 10
 • Faks: + 386 (0)1 473 00 16
 • E-naslov: info@tsmedia.si
 • Spletno mesto: www.tsmedia.si