IJZ

Na tem mestu družba TSmedia, d.o.o., objavlja informacije skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je začel veljati 17. 4. 2014. Pisne zahteve za dostop do informacije javnega značaja sprejemamo na ijz@tsmedia.si. Upoštevali bomo le popolne zahteve, ki bodo skladne z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Pooblaščenka TSmedia za informacije javnega značaja je Tanja Bernetič Brentin.

posli

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

prejemki

2024

14. 02. 2024

2023

31. 01. 2023

2022

30. 12. 2022 06.12.2022 10. 02. 2022

2021

28. 01. 2021 01.09.2021

2020

05. 02. 2020 20. 04. 2020

2019

05. 09. 2019 12. 02. 2019

2018

15. 02. 2018 14. 05. 2018

2017

15. 02. 2017

2016

20. 04. 2016

2015

2014

[/column_dd] span=’2′][section_dd section_title=’2020′ class=’section-info’] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][section_dd section_title=’2019′ class=’section-info’] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][section_dd section_title=’2018′ class=’section-info’] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][section_dd section_title=’2017′ class=’section-info’] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][section_dd section_title=’2016′ class=’section-info’] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][section_dd section_title=’2015′ class=’section-info’] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][section_dd section_title=’2014′ class=’section-info’] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][section_dd section_title=’Letno poročilo’ class=’section-book’] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′][/column_dd] span=’2′]