Spoznajte poslovanje podjetij in organizacij v 2014 na bizi.si

Poslovni asistent bizi.si je danes objavil finančne podatke za leto 2014. Uporabnikom so na voljo sveži podatki o čistem poslovnem izidu, višini prihodkov od prodaje, višini kapitala, EBITA in EBITDA ter pregled drugih relevantnih finančnih kazalnikov za več kot 180 tisoč pravnih oseb.

Bizi.si ob objavi razkriva tudi nekaj podatkov o stanju slovenskega gospodarstva v 2014. V letu 2014 smo Slovenci ustanovili 23.470 novih podjetij. V primerjavi z letom 2013 je bilo v 2014 ustanovljenih 473 oziroma 1,98 % manj podjetij, v letošnjem letu pa zaenkrat 9.526 podjetij. V 2014 se je za 476 oziroma 2,67 % povečalo število izbrisanih podjetij. V 2014 se je občutno, za kar 36,8 %, povečal delež podjetij v insolventnih postopkih, in sicer iz 1.299 v 2013 na 1.777 v 2014.

Med dejavnostmi, ki so zabeležile najvišje dobičke, so v letu 2014 vodile dejavnosti cestno tovornega prometa, računalniškega programiranja ter druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje. Med najuspešnejšimi samostojnimi podjetniki po prihodkih, se jih je kar polovica ukvarjala z dejavnostjo cestno tovornega prometa.

Obiščite poslovnega asistenta bizi.si še danes in si oglejte povsem sveže podatke o poslovanju podjetij v 2014.