Pravni pogoji

[section_dd section_title=’Pravni pogoji’ class=’section-warning’] [h_dd type=’3′]Samo naslovniku[/h_dd]To elektronsko sporočilo in pripete datoteke lahko vsebujejo informacije zaupne narave in/ali informacije, ki so varovane s pravom in so namenjene samo posamezniku ali družbi, na katero so naslovljene. Kakršnakoli neavtorizirana uporaba informacij, prejetih v tem elektronskem sporočilu in pripetih datotekah, je prepovedana. Če elektronsko sporočilo in pripete datoteke niso bile namenjene prejemniku sporočila, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, prejeto elektronsko sporočilo in pripete datoteke pa brez kakršnekoli predhodne uporabe zbrišete. TSmedia, d.o.o. in z njim povezane ali od njega odvisne družbe niso odgovorne za elektronsko sporočilo in pripete datoteke, če je to spremenjeno, ponarejeno ali preoblikovano s strani tretje osebe. Elektronsko sporočilo in pripete datoteke so bile pregledane z antivirusno programsko opremo.[spacer_dd pixels=’20’][h_dd type=’3′]Only for the intended recipient[/h_dd]This e-mail and its attachments may contain confidential and/or privileged information and are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. Any unauthorized use of information received in this email and its attachments is forbidden. If you are not the intended recipient, or an addressing or transmission error has misdirected this e-mail, please notify the sender by replying to this e-mail and delete it without any prior use. Neither TSmedia, d.o.o. nor any of its subsidiaries or affiliates shall be liable for the e-mail and its attachments if altered, changed or falsified by third parties. This e-mail and its attachments have been scanned by Anti-Virus Software.