Telefonski imenik Slovenije
image_Telefonski_imenik_Slovenije

Edini vseslovenski telefonski imenik.

Izhaja v treh različicah: na spletu, v knjižni obliki, na DVD-ju.

Telefonski imenik Slovenije na spletu (itis.si) ima 9. največji doseg v Sloveniji,

itis.si ima prek 320.000 različnih uporabnikov mesečno.

 

Oglašujete lahko samo na ključne besede ali pa zakupite oglasne pakete na več medijih hkrati.

Svoje kontaktne podatke lahko oplemenitite z grafičnimi oglasi v belih in Rumenih straneh.

Zakupite lahko grafične multimedijske oglase na vstopni strani in podstraneh itis.si.

Ciljano lahko oglašujete z grafičnimi oglasi ali kot zlati sponzor dejavnosti.

 

www.itis.si

Več informacij o oglaševanju v Telefonskem imeniku Slovenije

Certifikat MOSS

Certifikat MOSS - en